Stay Tuned! 💛✨

Subscribe to our newsletter here

We are hiring! Vacancy for Business Coordinator

We are hiring!

Current Obsession, Amsterdam is in search of Business Coordinator for 1 day a week | Vacancy for a paid position, Freelance/ZZP | Closing date: 1 May, until position is filled

ENG

 

Current Obsession is an independent magazine and platform dedicated to contemporary jewellery. Appreciated for its experimental approach and unconventional style, CO showcases new ways of presenting and experiencing jewellery. CO collaborates with exceptional designers and artists and develops curatorial projects with renowned brands and cultural institutions.

 

Current Obsession is looking for a freelancer as of 1 June.

 

Business Coordinator

Average 1 day a week (varying number of hours per week)

We are looking for someone who has affinity with the business side of a cultural organization.
The organisation is characterised by a ‘harmonica character’: A small, permanent team is responsible for the daily functioning and involves external freelancers and specialists in large-scale projects to achieve the desired level. The business coordinator will become part of the permanent team and provide support on the financial management of Current Obsession. In 2022 the organization will become a foundation.

 

The main responsibilities and duties:

– Preparation and management of annual and project budgets
– The financial and personnel administration of the organization, using the online accountant portal
– Project invoicing, debit and credit
– Creation of freelance contracts, based on existing models
– Financial reports and forecasts regarding performance agreements and financial targets, which may be needed in the future for the new Foundation
– Maintaining close contact with the artistic director and team
– Sufficient in Dutch and English language in word and writing

 

If this appeals to you and you want to use your business and organizational talent, please respond by sending a short motivation letter and a CV to our current business leader Sarah Mesritz magazine@current-obsession.com

NL

 

Zakelijk Coördinator

 

Current Obsession in Amsterdam zoekt een Zakelijk Coördinator voor circa 1 dag per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: tot de positie is vervuld

 

Current Obsession is een onafhankelijk magazine en platform ter promotie en ontwikkeling van het sieraad. Met een kenmerkende experimentele benadering en onconventionele stijl, toont CO nieuwe manieren om sieraden te presenteren en te ervaren. CO werkt samen met exceptionele kunstenaars en ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde toonaangevende culturele instituten curatoriële projecten en evenementen.

 

Current Obsession is per 1 Juni op zoek naar een freelancer

Zakelijk Coördinator

Circa 1 dag per week (wisselend aantal uren per week)

 

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met de zakelijk kant van een culturele organisatie.
De organisatie wordt gekenmerkt door een ‘harmonica karakter’: Een klein, vast team is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren en betrekt bij grootschalige projecten externe freelancers en specialisten om het beoogd niveau te realiseren. De zakelijk coördinator zal onderdeel worden van het vaste team en ondersteuning bieden aan het financiële management van Current Obsession. In 2022 zal de organisatie een stichting worden.

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:

– Het opstellen en beheren van de jaar- en projecten begrotingen
– De financiële- en personeelsadministratie van de organisatie, met gebruik van online accountant portaal
– Project-facturatie, debit en credit
– Creëren van freelance contracten, op basis van bestaande modellen
– Financiële rapportages en prognoses omtrent prestatieafspraken en financiële doelstellingen, die eventueel nodig zijn in de toekomst voor de nieuwe Stichting
– Onderhoudt nauw contact met de artistiek leider en team
– Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.

 

Spreekt jou dit aan en wil je je zakelijke en organisatorische talent inzetten, reageer dan door middel van het insturen van een korte motivatiebrief en een CV naar onze huidige zakelijk leider Sarah Mesritz magazine@current-obsession.com

Image Credit: Hugh Grant in Love Actually, 2003

Share:

GEM Z Join the Social Club